Fibernät och bredband

Images
Fibergrävning
20 års erfarenhet

Kabelgrävning eller plöjning

Rubriken ljuger!! I dag gräver man sällan eller aldrig ner kabel direkt i mark, utan gräver uteslutande ner olika typer av kanalisation, dvs slangar eller ducter.

  • Kanalisation
  • Fibersvetsning
  • Projektering
  • Fiberblåsning
  • Robust Fiber certifiering
  • Dokumentation

Kabeln installerar man sedan i slang eller duct med hjälp av blåsning. Nätet blir då lätt att bygga ut och det går smidigt att t.ex byta en kabel.

Vi har över 20 års erfarenhet av bredbandsetablering. Vi har inga egna grävmaskiner utan vi har pålitliga underentreprenörer.

Kabelinstallation

Blåsning av fiberkablar

Det smidigaste sättet att installera kabel i kanalisation är blåsning. Blåsning är snabbt och effektivt men framförallt skonsamt mot kabeln.

Hanteringen

Ingen risk att överbelasta glaset i kabeln och metoden efterlämnar en torr och fin kanalisation.

Efter blåsning?

När fibern är installerad kommer nästa steg - det är dags att börja svetsa, se här nedan!

Fiberblåsning

Fibersvetsning

Vi svetsar självklart uteslutande med kärnlinjerande teknik för bästa resultat.

  • Vi har all den mätutrustning som behövs för att verifiera det goda resultatet.
Blåsning av fiberkabel

Blåsning av fiberkabel

Plöjning

Plöjning

Projektering

Ring oss så tidigt i dina funderingar som det bara är möjligt, vi hjälper er gärna att dra upp de tekniska riktlinjerna för ert byanät.

  • Vi tar aldrig betalt för vårt första besök hos er, vi vill vara med från början!

Dokumentation

Fibernätet ska fungera och brukas under lång tid framöver vilket gör att fiberanläggningen kommer att utsättas för en del händelser som ex.vis avgrävning av kabel, fler abonnenter vill ansluta sig, ägarbyte av fiberanläggningen etc.

Det är då av mycket stor vikt att fiberanläggningen är väl dokumenterad och i digitalt redigerbart format för att planera, reparera och komplettera på ett bra sätt.

  • Vi dokumenterar hela fiberanläggningen allt från inmätning av kabelstråk till panelkort och kopplingsscheman.